Szukaj

Kategorie

CSIOZ

Cena dostawy

9,98zł


Zamówienie powyżej 250zł dostarczamy bezpłatnie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, REZYGNACJA

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. na podstawie art. 68 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,poz. 271, z późn. zm.3)) w aptece internetowej możliwość zwrotu produktu leczniczego istnieje wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne: produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

2. Zgodnie z Art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w pozostałych przypadkach Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
W tym celu należy wypełnić załącznik dostępny tutaj i odesłać go wraz z produktami, lub przesłać skan z podpisem na adres mailowy info@apteka-niezapominajka.pl.
Po odstąpieniu od umowy przez klienta umowę uznaje się za niezawartą.
Koszt odesłania produktów ponosi konsument.
Klient ma obowiązek odesłać produkty nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Produkty powinny być kompletne i dobrze zabezpieczone.
Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości produktu, jeśli korzystał z niego w sposób przekraczający granice zwykłego zarządu.
Apteka zobowiązuje się do zwrotu kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconych produktów.
Zwrócona zostanie kwota obejmująca koszt zakupionych produktów oraz kwotę najtańszej dostawy oferowanej przez aptekę.
Jeśli klient wybrał inny sposób dostawy, niż najtańszy oferowany przez Aptekę Niezapominajka, apteka nie jest zobowiązana do zwrotu klientowi dodatkowych kosztów.
Zwrot płatności odbędzie się tą samą drogą jakiej użył konsument, chyba, że klient poprosi o inny sposób zwrotu.
Apteka nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt odbiorcy.

3. Zgodnie z Art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wysyłki za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, pytań czy obiekcji zachęcam do kontaktu mail info@apteka-niezapominajka.pl lub kontaktu telefonicznego 12 650 05 45.


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Złóż zamówienie

Poradź się farmaceuty

Masz pytania na temat leków - skontaktuj się z naszym farmaceutą »