Szukaj

Kategorie

CSIOZ

Cena dostawy

9,98zł


Zamówienie powyżej 250zł dostarczamy bezpłatnie.

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

1. Apteka internetowa, działająca pod adresem www.e-apteka-niezapominajka.pl prowadzona jest przez spółkę Alicantee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w  Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 12a,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000267793, posiadająca REGON: 120363853, NIP: 6772280830 (dalej jako: „Apteka internetowa”).
2. Apteka internetowa działa na bazie apteki ogólnodostępnej „Niezapominajka” znajdującej się w Krakowie przy ulicy Jerzmanowskiego 12a. Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej znajduje się tutaj.
3. Apteka internetowa www.e-apteka-niezapominajka.pl oferuje: leki dostępne bez recepty (nie prowadzimy wysyłkowej sprzedaży leków na receptę), suplementy diety, kosmetyki, materiały i sprzęt medyczny. Wszystkie produkty sprzedawane przez ww. portal zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski zgodnie z Prawem Farmaceutycznym. Apteka internetowa prowadzi wyłącznie obrót detaliczny. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej. Informujemy, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019 poz.134), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
4. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Apteki internetowej www.e-apteka-niezapominajka.pl nie są równoznaczne z cenami produktów w aptekach stacjonarnych Niezapominajka. Również dostępność produktu na stronie Apteki internetowej www.e-apteka-niezapominajka.pl nie jest równoznaczna z dostępnością produktu w aptekach stacjonarnych naszej sieci.
5. Znaki towarowe, logo graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.
6. Apteka Internetowa Niezapominajka ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

KONTAKT Z NAMI

7. Wszystkie uwagi, propozycje, komentarze, a także pytania dotyczące problemów z rejestracją, składaniem zamówień, płatnościami prosimy kierować na adres info@apteka-niezapominajka.pl.
8. Mogą Państwo także skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 12 650 05 45 (opłata za minutę połączenia liczona zgodnie z opłatą do sieci stacjonarnej w posiadanym przez klienta planie taryfowym lub w posiadanej przez Klienta taryfie) od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-14.30.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9. Spółka Alicantee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000267793) - właściciel serwisu internetowego zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
10. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies. Akceptacja Regulaminu wiąże się z akceptacją Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies.

ZAMÓWIENIA/REALIZACJA

11. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone po godzinie 14:30, w sobotę, niedzielę oraz święta realizowane będą kolejnego dnia roboczego. Aby złożyć zamówienie w naszej Aptece internetowej nie trzeba się rejestrować. Podając dane do wysyłki należy podać swój adres mailowy (potrzebny do ewentualnego kontaktu), adres na który będzie doręczana przesyłka oraz numer telefonu (celem usprawnienia doręczenia przesyłki przez kuriera).
12. Ceny towarów podane w Aptece internetowej są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
13. Po podaniu danych można się dodatkowo zarejestrować, dzięki czemu mogą Państwo później zalogować się w dowolnym momencie używając tylko adresu email jako loginu oraz hasła, które zapisali Państwo podczas rejestracji. W przypadku podania danych uniemożliwiających skontaktowanie się z klientem drogą mailową lub telefoniczną Apteka internetowa zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia. Będąc zarejestrowanym mogą Państwo dokonywać zakupów, sprawdzać historię zamówień oraz zarządzać swoimi danymi.
14. Potwierdzeniem złożenia zamówienia w aptece internetowej www.e-apteka-niezapominajka.pl jest otrzymanie maila zwrotnego na adres podany w formularzu oraz nadanie numeru zamówienia.
15. Zamówienie złożone z obowiązkiem zapłaty poprzez system tpay.com (dawne tansferuj.pl) powinno być opłacone w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeśli w ciągu 7 dni wpłata nie zostanie zaksięgowana przez system tpay.com, zamówienie zostanie anulowane.
16. Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.
17. Wysłanie zamówienia poprzez formularz na stronie internetowej www.e-apteka-niezapominajka.pl wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
18. Koszt usługi transportowej zamówienia przekraczającego kwotę 250,00 PLN ponosi Apteka internetowa. W przypadku zamówień nieprzekraczających kwoty 250,00 PLN koszt dostawy wynosi 9,98 PLN i ponosi go Klient. Do zamówień z formą płatności "za pobraniem" nieprzekraczających 250,00 PLN. doliczana jest kwota kosztów wysyłki 12,96  PLN. Przy zamówieniach z opcją odbioru osobistego usługa transportowa nie jest doliczana (podczas składania zamówienia znika ona po wybraniu miejsca odbioru).
19. Czas realizacji zamówienia, mieści się w przedziale 2 - 5 dni roboczych (w zależności od dostępności produktu). Czas realizacji to okres od odczytania zamówienia do momentu odebrania paczki z apteki przez kuriera. W przypadku, gdyby okres ten miał się wydłużyć, Apteka internetowa będzie kontaktowała się z Klientem telefonicznie lub drogą mailową. W przypadku przedpłaty za zamówienie (płatność elektroniczna), czas ten jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty.
20. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
21. Klient ma prawo do sprawdzenia w obecności kuriera stanu i zawartości doręczanej przesyłki. W przypadku stwierdzenia iż przesyłka jest uszkodzona, ma możliwość odmowy jej odbioru. Jeżeli Klient zdecyduje się odebrać uszkodzoną przesyłkę, powinien spisać z kurierem protokół szkody.
22. O zaistniałej sytuacji Klient powinien jak najszybciej poinformować Aptekę internetową drogą elektroniczną na adres info@apteka-niezapominajka.pl lub telefonicznie pod numerem 12 650 05 45, a następnie przesłać kopię protokołu szkody na adres: Apteka Niezapominajka ul. Jerzmanowskiego 12a lub przesłać jego skan na adres info@apteka-niezapominajka.pl. Przesłanie protokołu szkody ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
23. Wszystkie produkty które są doręczone Klientom, są odpowiednio zabezpieczone oraz starannie zapakowane w kartonowym pudełku. Każda przesyłka posiada list przewozowy z adresem doręczenia oraz numer telefonu podany przez klienta w celu ułatwienia doręczenia przesyłki. Apteka gwarantuje pełną dyskrecję.
24. Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta do momentu przekazania przesyłki kurierowi DPD. Może to nastąpić poprzez wysłanie informacji na adres info@apteka-niezapominajka.pl lub telefonicznie na numer 12 650 05 45 (opłata za minutę połączenia liczona zgodnie z opłatą do sieci stacjonarnej w posiadanym przez klienta planie taryfowym lub w posiadanej przez klienta).
25. Apteka może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
niepełnych danych Klienta,
jeżeli zamówiony produkt zostanie wycofany ze sprzedaży lub wstrzymany w obrocie,
w przypadku braku możliwości zamówienia produktu wynikającego z winy producenta, dystrybutora bądź hurtowni,
gdy cena widoczna na stronach Apteki internetowej jest rażąco niska w stosunku do rzeczywistej ceny produktu (na podstawie art. 84. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz.1145).
26. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez aptekę przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019 poz. 499 ze zm.) dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze. Oznacza to, iż zamówienia złożone przez podmioty nabywające produkty w celu ich dalszej odsprzedaży (apteki, hurtownie farmaceutyczne, sklepy) nie mogą zostać zrealizowane.

ODBIÓR OSOBISTY

27. Odbiór osobisty zamówienia złożonego poprzez stronę www.e-apteka-niezapominajka.pl jest możliwy w naszej aptece na terenie Krakowa:Apteka Niezapominajka
ul. Jerzmanowskiego 12a
Godziny otwarcia:
pn-pt 8.00-20.00
sobota 7.30-16.00


Aby odbiór osobisty był możliwy w tej aptece zamówienie musi zostać opłacone poprzez system płatności tpay.com (dawne transferuj.pl) lub zaznaczone z obowiązkiem zapłaty w miejscu odbioru.
Zamówienia z formą płatności "za pobraniem" nie będą realizowane z odbiorem osobistym w tej placówce.
Czas oczekiwania na realizacje zamówienia wynosi do 5 dni roboczych - informacja o możliwości odbioru paczki zostanie wysłana na adres mail podany podczas rejestracji w aptece internetowej.
ZWROTY

28. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. na podstawie art. 68 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019 poz. 499) w Aptece internetowej możliwość zwrotu produktu leczniczego istnieje wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne: produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
29. Zgodnie z Art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w pozostałych przypadkach Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
W tym celu można skorzystać z załącznika dostępnego tutaj i odesłać go wraz z produktami lub przesłać skan z podpisem na adres mailowy info@apteka-niezapominajka.pl.
Po odstąpieniu od umowy przez Klienta umowę uznaje się za niezawartą.
Koszt odesłania produktów ponosi Klient.
Klient ma obowiązek odesłać produkty nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Produkty powinny być kompletne i dobrze zabezpieczone.
Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości produktu, jeśli korzystał z niego w sposób przekraczający granice zwykłego zarządu.
Apteka zobowiązuje się do zwrotu ceny w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconych produktów.
Zwrócona zostanie kwota obejmująca koszt zakupionych produktów oraz kwotę najtańszej dostawy oferowanej przez aptekę.
Jeśli klient wybrał inny sposób dostawy, niż najtańszy oferowany przez Aptekę Niezapominajka, apteka nie jest zobowiązana do zwrotu klientowi dodatkowych kosztów.
Zwrot płatności odbędzie się tą samą drogą jakiej użył konsument, chyba, że klient poprosi o inny sposób zwrotu.
Apteka nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt odbiorcy.
30. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wysyłki za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

REKLAMACJE PRODUKTÓW

31.  Reklamacje można składać:
pisemnie na adres Apteka Niezapominajka: ul. Jerzmanowskiego 12a, 30-836 Kraków
w formie elektronicznej na adres: info@apteka-niezapominajka.pl
W opisie reklamacji powinien znaleźć się opis wady, data jej wystąpienia, numer zamówienia dotyczącego reklamowanego produktu, żądania klienta odnośnie doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży i dane kontaktowe składającego reklamację. Podane dane nie są obowiązkowe, ułatwią jednak przebieg reklamacji.
Apteka ustosunkuje się do reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.
W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, kurier DPD odbierze od Klienta na koszt Apteki internetowej reklamowany produkt.

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

32. Klient jako konsument ma następujące możliwości z korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:
stały polubowny sąd konsumencki – sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane teleadresowe SPSK są dostępne na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Lista WIIH jest dostępna na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
platforma ODR umożliwiająca składanie skarg dotyczących towarów zakupionych przez Internet dostępna na stronie:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

PŁATNOŚCI

33. Płatności obsługiwane są przez firmę zewnętrzną tpay.com.
34. Udostępniamy Państwu kilka form płatności:

szybki przelew elektroniczny,
przelew standardowy - realizacja z dowolnego banku lub na poczcie za pomocą druczka generowanego poprzez system tpay.com
płatność za pobraniem - przekazanie należności za zamówienie kurierowi DPD podczas doręczania przesyłki.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2019 roku.

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Złóż zamówienie

Poradź się farmaceuty

Masz pytania na temat leków - skontaktuj się z naszym farmaceutą »