Szukaj

Kategorie

CSIOZ

Cena dostawy

9,98zł


Zamówienie powyżej 250zł dostarczamy bezpłatnie.

Termometr bezdotykowy INFRAMED TOLIFE 1 sztuka

Termometr bezdotykowy INFRAMED TOLIFE 1 sztuka-

Pełen opis produktu oraz zdjęcia możliwe do wydrukowania w formie ulotki.

Więcej szczegółów

219,99 zł

SPRZĘT MEDYCZNY:


Parametry techniczne:

Dokładność wyświetlania pomiaru 0,1 °C

Precyzja Tryb mierzenia temperatury 32 °C ~ 42,5 °C

Zakres pomiaru 32 °C ~ 34,9 °C ± 0,3 °C

35 °C ~ 42 °C ± 0,2 °C

42 °C ~ 42,5 °C ± 0,3 °C

Odległość pomiaru (od czoła)1 cm ~ 5 cm

Temperatura otoczenia 10 ~40 °C

Wilgotność powietrza otoczenia≤ 85%

Zasilanie Baterie DC9V

Auto wyłączanie 10 s

Rozmiar 100mm x 46mm x 160mm

Ciężar 136g (bez baterii)


Instrukcja obsługi:

Opis części termometru (grafika nr 2)

Urządzenie składa się z czujnika podczerwieni, płytki drukowanej, wyświetlacza LCD oraz obudowy.

Uwaga: nie ma pokrywy ochronnej.

(1) Czujnik podczerwieni

(2) Soczewka pomiarowa

(3) Ekran LCD

(4) Przycisk '+'

(5) Przycisk '-'

(6)Przycisk 'M'

(7) Podświetlenie

(8) Przycisk wyciszenia/nagłośnienia

(9) Przycisk zasilania i pomiaru

(10) Pojemnik na baterie

(11) Uchwyt


Sposób użytkowania:

Rady przed użyciem:

Termometr czołowy na podczerwień wymaga odpowiedniej temperatury otoczenia, a odpowiednie korzystanie

z urządzenia jest kluczowe, aby uzyskać miarodajne wyniki pomiarów.

(1) Ten produkt jest profesjonalnym, czołowym termometrem na podczerwień do mierzenia temperatury ciała.

Pomiary wzięte od kilku osób różnią się pomiędzy sobą.

(2) Jeżeli różnica temperatur otoczenia, gdzie ma zostać przeprowadzony pomiar oraz przechowywania urządzenia,

jest znaczna, należy odczekać 20 minut zanim termometr zostanie użyty.

(3) Jeżeli temperatura otoczenia, gdzie dana osoba przebywała, różni się od tej, gdzie będzie mierzona temperatura,

trzeba poczekać w danym pomieszczeniu przez co najmniej 5 minut.

(4) Temperatura otoczenia, w której znajduje się osoba, której będzie mierzona temperatura, powinna być stabilna.

Silne powiewy powietrza, np. klimatyzator lub wentylator, nie są dopuszczalne.

(5) Nie korzystaj z produktu na zewnątrz lub w miejscach z silnym światłem słonecznym.

(6) Podczas mierzenia temperatury, nie trzymaj/nie dotykaj miejsca, gdzie znajduje się instrument pomiarowy

(soczewka pomiarowa).

(7) Obszar pomiarowy nie powinien być blokowany przez włosy ani pot; zetrzyj pot suchym ręcznikiem przed pomiarem

dla właściwego rezultatu.

(8) Nie mierz temperatury osobie, która miała kompres chłodzący na czole, ma pot na czole, bierze inne środki

chłodzące, ponieważ rezultat pomiaru będzie zaniżony.

(9) Porównywanie wyników do innych środków pomiaru.


Inne rezultaty możesz uzyskać poprzez różne sposoby pomiaru, zobacz wyniki poniżej:


Część ciała                          Normalna temperatura

Odbyt                                     36,6 °C ~ 38,0 °C

Doustnie                                 35,5 °C ~ 37,5 °C

Pacha                                     34,7 °C ~ 37,3 °C

Ucho                                       35,8 °C ~ 38,0 °C

Czoło                                      35,8 °C ~ 37,8 °C


Wynik pomiaru temperatury następuje poprzez zmierzenie promieniowania cieplnego na czole i pokazanie na ekranie.

(1) Gdy urządzenie jest w trybie pomiaru temperatury, możesz nacisnąć i

przytrzymać przycisk zasilania by wykonać stały pomiar. Jeżeli nie ma

potrzeby używania termometru przez dłuższy czas, wystarczy, że zostanie

naciśnięty a następnie zwolniony.

(2) Wartości zliczane są i zmieniają się cyklicznie od 1 do 20. Wartość zliczania jest zmieniana od 1 do 20. Licznik wzrośnie

o 1 dla każdego ważnego pomiaru i zacznie wskazywać znów 1 po osiągnięciu 20 pomiarów. Jeśli wynikiem pomiaru jest

„LO” lub „HI”, nazywa się to niepoprawnym pomiarem. Wynik pomiaru nie zostaje zapisany w pamięci.

(3) Każdy pomiar temperatury będzie automatycznie zapisywany.

Można zapamiętać do 20 grup danych historycznych. Naciśnij „M”, aby sprawdzić te dane, a następnie naciśnij „+” lub „-”

(naciśnij „-” termometr wyświetli ostatnio zmierzoną temperaturę, naciśnij „+”, aby wyświetlić najwcześniejszą zmierzoną

temperaturę). Dane te można przełączać, naciskając ponownie przyciski „+” i „-”.


(4) Działanie funkcji:

1. Zmienianie stopni Fahrenheita na Celsjusza lub odwrotnie: Operacje: naciśnij przycisk 'M', urządzenie zmieni

wyświetlanie temperatur pomiędzy stopniami Fahrenheita na Celsjusza.

Naciśnij przycisk 'M' dłużej aby przełączyć tryb pomiaru – temperatura obiektu / temperatura ciała.

2. Sprawdzanie zapamiętanych grup temperatur, urządzenie może zapamiętać maksymalnie 20 grup temperatur.

Działanie: nacisnąć przycisk +/-, urządzenie wyświetla zapamiętane grupy temperatur (stopnie Fahrenheita i stopnie

Celsjusza można zmienić tylko w trybie mierzenia temperatury, nie da się tego zrobić w zapisanych wynikach).


Instrukcja przycisków:

(1) Naciśnij 'M', by sprawdzić historię pomiarów, następnie krótko naciśnij '+', aby sprawdzić następny pomiar oraz '-', aby

zobaczyć poprzedni. W sumie może być odczytanych ostatnich 20 pomiarów.

(2) Jeżeli pomiar temperatury pokazuje 'LO' lub 'HI', oznacza to, że pomiar był niepoprawny. Taki rezultat nie zostanie

dodany do historii.

(3) Naciśnij przycisk podświetlenia by włączyć/wyłączyć podświetlenie.

(4) Naciśnij przycisk wyciszenia/nagłośnienia by wyłączyć/włączyć dźwięk.


Konserwacja produktu:Podczas korzystania z urządzenia, postępuj z poniższymi wskazówkami.

(1) Zabrudzenie obudowy: wyczyść brudne miejsce czystą, miękką ściereczką lub przemyj alkoholem na bazie etanolu.

Alkohol ma także właściwości dezynfekujące. Uważaj, aby woda lub alkohol nie dostały się do środka termometru.

(2) Zabrudzenie wewnętrzne: ponieważ soczewka czujnika ma zasadnicze znaczenie, nie dotykaj jej, nie naciskaj palcami

lub innymi przedmiotami. Inaczej dokładność pomiaru będzie zaburzona. Jeżeli pojawi się brud na soczewce, przetrzyj

miejsce czystym alkoholem 95%. Wskazówka: nie używaj alkoholu 75% (woda resztkowa pozostanie na soczewce), nie

używaj innych chemikaliów/detergentów, które mogą spowodować zniszczenie soczewki.

(3) Przechowywanie: przechowuj w ciemnym, suchym miejscu bez bezpośredniego nasłonecznienia.
Rozwiązywanie problemów:


Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, jeśli napotkasz poniższe problemy.

Zadzwoń do  posprzedażowego, jeżeli problem nadal nie zostanie rozwiązany.


(1) Ekran pokazuje temperaturę powyżej 42,5 °C

(2) Ekran pokazuje temperaturę poniżej 32 °C

(3) Wysoka temperatura pomiaru: nie dotykaj przedniej części urządzenia (w pobliżu soczewki pomiarowej). Trzymając ją,

pomiar jest zawyżony.

(4) Ekran pokazuje 'HI'. Jeżeli w trybie mierzenia temperatury, wartość pomiaru jest powyżej 42,5 °C, ekran pokazuje 'HI'.

Proszę sprawdzić, czy badana okolica była wystawiona na działanie wysokiej temperatury. Jeżeli nie, to zadzwoń do serwisu posprzedażowego.

(5) Ekran pokazuje 'LO'. Jeżeli w trybie mierzenia temperatury, wartość pomiaru jest poniżej 32 °C, ekran pokazuje 'LO'.

Rozwiązanie powinno być zawarte w tabeli poniżej. Jeżeli nie ma, zadzwoń do serwisu posprzedażowego.

Główne powody pokazania się 'HI' lub 'LO' na ekranie urządzenia.

Powód Sugestia:

Pot lub włosy na czole Upewnij się, że na czole nie ma potu lub innych przedmiotów

Zimne powietrze uderza w czoło Upewnij się, że powietrze podczas pomiaru nie porusza się

Zimny kompres na czole Poczekaj 10 minut zanim zrobisz pomiar

Odległość urządzenia jest za daleka Optymalna odległość waha się pomiędzy 5 a 15cm,

upewnij się, że termometr nie ma kontaktu ze skórą.

(6) Ekran pokazuje 'HI'. Jeżeli w trybie mierzenia temperatury, wartość pomiaru jest wyższa niż 42,5 °C,

ekran pokarze 'HI'.

(7) Jeżeli wystąpi jakikolwiek wypadek podczas korzystania z urządzenia, zaprzestań i skonsultuj się z lekarzem.

Uwaga: Ten produkt może nie osiągnąć deklarowanej wydajności, jeśli jest przechowywany lub używany poza

określonym zakresem temperatur i wilgotności.
Ostrzeżenia:


1.Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem.

2. Zakres temperatur pracy urządzenia wynosi od 10 °C do 40 °C, a optymalna temperatura pracy urządzenia to 25 °C.

3. Nie korzystaj z urządzenia, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C lub jest poniżej 0 °C.

4. Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, trzymaj urządzenie z dala od przedmiotów ładowanych elektrycznie.

5. Urządzenie nie powinno być używane, gdy wilgotność powietrza przekracza 80%.

6. Trzymaj urządzenie z dala od promieniowania elektromagnetycznego (np. smartfony, telefony komórkowe).

7. Unikaj długiej ekspozycji słonecznej, trzymaj z dala od pieca oraz wody.

8. Chroń urządzenie przed uderzeniem czy upuszczeniem. Nie używaj termometru, jeżeli produkt jest uszkodzony.

9. Na dokładność pomiaru mogą mieć wpływ obiekty znajdujące się na czole, takie jak włosy, pot, czapka lub szalik.

10. Odległość urządzenia od czoła powinna wynosić 5 cm.

11. Jeżeli temperatura wewnątrz pomieszczenia, gdzie będzie robiony pomiar temperatury, różni się od tego, gdzie

urządzenie było trzymane, trzeba odczekać 15 - 20 minut. Po tym czasie pomiar będzie dokładny i niezawodny.

12. Pomiar robiony za płatkiem ucha jest do przyjęcia, jeżeli temperatura na czole nie może zostać zmierzona z powodu

potu lub innych obiektów tam się znajdujących.

13. Dla utrzymania urządzenia w czystości, przecieraj powierzchnię urządzenia alkoholem.

14. Jeżeli urządzenie uległo zniszczeniu, nie naprawiaj go. Skontaktuj się z dystrybutorem by uzyskać pomoc.Ważne!

Nie ma standardowej temperatury ciała, skonsultuj się ze swoim doktorem, aby zmierzyć gorączkę.


Ważne informacje:

- Oczyść czoło z włosów lub/i potu przed zmierzeniem temperatury.

- Korzystanie z tego urządzenia nie stanowi zamiany z diagnozą lekarza.

- Jeżeli urządzenie uległo zniszczeniu, nie naprawiaj go. Skontaktuj się z dystrybutorem by uzyskać pomoc.

- Szklana osłona ekranu LCD jest nieodporna na uderzenia, więc dbaj o nią.

- Nie ładuj baterii nieładowalnych, nie wrzucaj do ognia.

- Unikaj długiej ekspozycji słonecznej, trzymaj z dala od wody.
Podmiot odpowiedzialny:

Importer:
Tolife Sp. z o.o.

Rondo ONZ 1,
Warszawa 00-124


Hongkong Phenitech Co., Limited

Add: No.1807, Sangtai Building,

Xili University High-tech Park,

Nanshan, Shenzhen, PC:518055

TEL: + 86-755-83694566

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Złóż zamówienie

Poradź się farmaceuty

Masz pytania na temat leków - skontaktuj się z naszym farmaceutą »